Skip to main content Skip to navigation
  • We speak English

  • Hablamos español

  • Peb hais lus Hmoob

  • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

  • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Dib u cusbooneysii Ceymiskaaga Caafimaadka

Dib u cusbooneysiinta sannadlaha ah ee Medical Assistance iyo MinnesotaCarewaxey dib u bilaaban doontaa 2023.

U diyaar garow dib u cusbooneysiinta ceymiskaaga caafimaadka.

English

Somali

Español

Lus Hmoob

Tiếng Việt

U fiirso Ogeysiiskaaga Dib u Cusbooneysiinta

Haddii aad hesho adeegyada Medical Assistance, waxaad filan kartaa inaad hesho foomamka dib u cusbooneysiinta ilaa laba bilood ka hor bisha aad markii hore codsatay ceymiska caafimaadka. U fiirso goobaabinta buluuga ah marka ay tahay waqtiga dib u cusbooneysiinta!

watch for the circle in blue when it's time to renew


Ma guurtay saddexdii sannadood ee tagay? Cusbooneysii ciwaankaaga, talefoon lambarkaaga iyo ciwaanka iimeylka maanta.

Cusbooneysii Macluumaadka Lagaa heli karo

Jadwal usamee Ballantaada Cusub

View this calendar in your browser here.

Naga soo wac 651.489.2273 si laguu caawiyo.

Su’aalaha inta badan la weydiiyay

Hoos ka hel jawaabaha su’aalaha sida guud loo weydiiyay ee kusaabsan dib u cusbooneysiinta. Haddii su’aashaada aan laga jawaabin, fadlan nala soo xiriir.