Skip to main content Skip to navigation
 • We speak English

 • Hablamos español

 • Peb hais lus Hmoob

 • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

 • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Dib u cusbooneysii Ceymiskaaga Caafimaadka

Dib u cusbooneysiinta sannadlaha ah ee Medical Assistance iyo MinnesotaCarewaxey dib u bilaaban doontaa 2023.

U diyaar garow dib u cusbooneysiinta ceymiskaaga caafimaadka.

English

Somali

Español

Lus Hmoob

Tiếng Việt

U fiirso Ogeysiiskaaga Dib u Cusbooneysiinta

Haddii aad hesho adeegyada Medical Assistance, waxaad filan kartaa inaad hesho foomamka dib u cusbooneysiinta ilaa laba bilood ka hor bisha aad markii hore codsatay ceymiska caafimaadka. U fiirso goobaabinta buluuga ah marka ay tahay waqtiga dib u cusbooneysiinta!

watch for the circle in blue when it's time to renew


Ma guurtay saddexdii sannadood ee tagay? Cusbooneysii ciwaankaaga, talefoon lambarkaaga iyo ciwaanka iimeylka maanta.

Cusbooneysii Macluumaadka Lagaa heli karo

Jadwal usamee Ballantaada Cusub

View this calendar in your browser here.

Naga soo wac 651.489.2273 si laguu caawiyo.

Su’aalaha inta badan la weydiiyay

Hoos ka hel jawaabaha su’aalaha sida guud loo weydiiyay ee kusaabsan dib u cusbooneysiinta. Haddii su’aashaada aan laga jawaabin, fadlan nala soo xiriir.

 • Waa maxay dib u cosbooneysiin?

  Dib u cusbooneysiinta waa dib u eegis lagu sameeyo dakhligaaga iyo macluumaadka kale si loo eego haddii adiga iyo xubnaha kale ee qoyska aad wali u-qalantaan Medical Assistance (MA) ama MinnesotaCare.

 • Immisa jeer ayaan u baahanahay inaan dib u cusboonaysiiyo ceymiskeyga caafimaadka?

  Inta badan dadka iska diiwaangeliyay MA iyo MinnesotaCare waxey leeyihiin dib u cusbooneysiin sanadkiiba mar.

 • Goormee ayaan heli doonaa foomamka dib u cusbooneysiinteyda?

  Haddii aad leedahay MA, waxaad filan kartaa inaad hesho foomamka dib u cusbooneysiinta qiyaastii laba bilood ka hor bisha aad markii hore codsatay ceymiska caafimaadka. Tusaale, haddii aad codsatay Julaay, foomamkaaga dib u cusbooneysiinta MA ayaa laguugu soo diri doonaa bisha Maajo. Ha walwalin haddii aadan xusuusan bishii aad codsatay. Foomamka dib u cusbooneysiinta ayaa laguu soo diri doonaa marka la gaaro waqtiga dib u cusbooneysiinta MA-gaaga.

  Haddii aad leedahay MinnesotaCare, waxaad filan kartaa inaad hesho foomamka dib u cosbooneysiinta Oktoobar.

 • Maxaan filan karaa marka la gaaro waqtiga dib u cusboonaysiinta?

  Waxaad heli doontaa foomkaaga cusboonaysiinta qiyaastii laba bilood ka hor bisha cusboonaysiinta la sameynayo. Jaldiga ayaa tilmaami doona shakhsiyaadka qoyskaaga ee u baahan inay cusboonaysiiyaan oo ay soo celiyaan foomka cusboonaysiinta, waxaanuu sheegi doonaa haddii cid qoyskaaga ka tirsan ay si otomaatig ah u cusboonaysiiyay. Si taxadar leh dib ugu eeg macluumaadka maadaama ay muhiim tahay in la cusboonaysiiyo macluumaadka khaldan oo dib loogu soo celiyo hay’adda adeega bixinaysa ka hor taariikhda ay ku eg tahay. Portico ayaa kaa caawin karta cusboonaysiintaada.

 • Sideen ku heli doonaa foomamkeyga dib u cusbooneysiinteyda?

  Waxaad foomamkaaga dib u cusbooneysiinta ka heli doontaa boostada. Waxaa loo diri doonaa ciwaanka boostada ee feylka loogu tala galay MA ama kiiskaaga MinnesotaCare.

 • Sideen ku hubiyaa inaan ku heli doono foomamkeyga dib u cusboonaysiinta ee boostada?

  Haddii aad guurtay, hubi inaad ka warbixiso ciwaankaaga cusub isla markiiba.

  Haddii aad leedahay MA, ama qoyskaagu leeyahay labadaba MA iyo MinnesotaCare, wac dagmadaada ama wakaalada qabiilkaaga.

  Haddii aad leedahay MinnesotaCare, ka wac Taageerada Macmiilka Daryeelka Caafimaadka ee DHS 651.297.3862 ama 800.657.3672.